null

I sesja Rady Dzielnicy Rembertów - 27 listopada 2018 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

sesja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 14 listopada 2018 roku o godzinie 16.30 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

Transmisja z obrad sesji Rady Dzielnicy Rembertów kliknij link tutaj lub na stronie: http://www.rembertow.waw.pl/multimedia.html. Transmisja zostanie uruchomiona wraz z rozpoczęciem Sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  3. Informacja Przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady Dzielnicy oraz wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Wybór przewodniczącego rady dzielnicy.
  6. Ustalenie liczby i wybór wiceprzewodniczących rady dzielnicy.
  7. Zamknięcie sesji.

Dokończenie I sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 21 listopada 2018 roku o godzinie 16.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

Porządek obrad:

5. Wybór przewodniczącego rady dzielnicy.
6. Ustalenie liczby i wybór wiceprzewodniczących rady dzielnicy.
7. Zamknięcie sesji.

Dokończenie I sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 27 listopada 2018 roku o godzinie 16.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28.

Porządek obrad:

5. Wybór przewodniczącego rady dzielnicy.
6. Ustalenie liczby i wybór wiceprzewodniczących rady dzielnicy.
7. Zamknięcie sesji.

Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2018 r.

Protokół z I sesji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Załączniki: