null

I edycja Budżetu Obywatelskiego Mazowsza - głosuj

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 26 października do 16 listopada można głosować na projekty w I edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Zachęcamy Was do oddania swojego głosu na projekt: „Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w rembertowskiej bibliotece”. Głosować można poprzez stronę www.bom.mazovia.pl.

Jak zagłosować?

Wybierz

podregion: Miasto Stołeczne Warszawa
projekt: Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w rembertowskiej bibliotece
W głosowaniu mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Mazowsza, również dzieci.
Zasady głosowania
• oddanie głosu będzie możliwe po rejestracji w systemie informatycznym dostępnym z poziomu strony bom.mazovia.pl;
• każdy mieszkaniec Mazowsza będzie miał możliwość oddania głosu na dwa projekty – jeden z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z puli podregionalnej. Nie trzeba oddawać głosu na projekt z podregionu, w którym się mieszka. Można oddać głos na projekt z dowolnego podregionu;
• po wybraniu projektów głosujący zostanie poproszony o wpisanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (wyłącznie nazwy miejscowości i nazwy powiatu) oraz numeru telefonu komórkowego;
• numer telefonu posłuży także do weryfikacji poprawności oddania głosu. Na ten numer głosujący utrzyma kod weryfikacyjny, który powinien wprowadzić do systemu;
• głos w imieniu osoby małoletniej oddaje jej przedstawiciel ustawowy;
• maksymalna liczba rejestracji głosujących z podaniem tego samego numeru telefonu komórkowego wynosi 3.
Prosimy o Wasze głosy!