null

Historia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jak to się zaczęło?

Początek osady i późniejszego miasta Rembertowa nierozerwalnie wiąże się z wojskiem i otwarciem w roku 1867 na trasie Warszawa – Terespol – Moskwa magistrali kolejowej. W 1888 roku władze carskie wykupiły od dotychczasowych właścicieli folwarków tutejsze podmokłe, lesiste ziemie (folwarki: Żurawka, Miłosna, Okuniew, Sulejówek, Grzybowo, Dembe Małe i Bagno) i przeznaczyły je na poligon artyleryjski. Lokalizacja poligonu w okolicy Rembertowa miała ogromne znaczenie dla tych terenów. W stosunkowo szybkim czasie na dotychczasowych nieużytkach zaczęły powstawać sklepy i zakłady rzemieślnicze świadczące usługi na rzecz armii carskiej. Powstawały również prywatne domy, m.in. strażników magistrali i drobnych handlarzy oraz zabudowania gospodarcze będące zapleczem dla wojska. Osada rozwijała się bardzo szybko. I tak, na początku XX wieku Rembertów zamieszkiwało 44 mieszkańców, powstało 10 sklepów i kuźnia. Z czasem warszawiacy zaczęli traktować tereny Sulejówka, Wesołej, Rembertowa i Miłosnej jako miejsca wakacyjnego wypoczynku. Powstawały domki letniskowe i infrastruktura terenowa. Pierwsze zachowane w archiwach zapiski o Rembertowie (w języku rosyjskim) pochodzą z 1895 roku.

Czasy niepodległości

Po odzyskaniu niepodległości na terenie koszar opuszczonych przez armię carską umieszczono jednostki Wojska Polskiego. W roku 1920 podczas wojny polsko-bolszewickiej w Rembertowie znajdował się sztab dywizji piechoty dowodzonej przez generała Władysława Junga, która to dywizja walczyła w pierwszej linii obrony Warszawy. W latach dwudziestych w sposób istotny na rozwój Rembertowa wpłynęła budowa Wytwórni Amunicji nr 2 „Pocisk” oraz powstanie Doświadczalnego Centrum Wyszkolenia Piechoty – ośrodka szkolenia oficerów. W roku 1924 nastąpiły zmiany administracyjne. Rembertów został wydzielony z gminy Okuniew i połączony z gminą Wawer, liczył już 1500 mieszkańców.
Przeprowadzenie reformy walutowej i utworzenie w 1927 roku Banku Gospodarstwa Krajowego ułatwiły rozwój budownictwa. W Rembertowie zaczęto budowę kościoła, osiedla mieszkaniowego i siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej. Modernizacja Warszawskiego Węzła Kolejowego, którego elektryfikację ukończono w 1933 roku, spowodowała dalszy napływ ludności.

Rembertów miastem

1 kwietnia 1939 roku Rembertów otrzymał prawa miejskie. W granicach nowo powstałego miasta znalazły się: Stary i Nowy Rembertów, Karolówka, Zygmuntówka, Magenta, Mokry Ług, Kawęczyn i Poligon. Burmistrzem Rembertowa został Stanisław Szelowski. Zaczęła się zasadnicza zmiana oblicza miasta – drewniane, zbudowane jeszcze za carskich czasów obiekty zaczęto zastępować wygodnymi willami i blokami kadry oficerskiej. W willi przy ówczesnej al. J. Piłsudskiego (dziś gen. A. Chruściela „Montera”) mieszkał przebywający w Polsce w latach 1920–1921 Charles de Gaulle.

Okres II wojny światowej i lata powojenne

W latach okupacji pomimo koncentracji wokół Rembertowa dużych sił nieprzyjaciela rozwijała się tu działalność konspiracyjna. W mieście i sąsiednich miejscowościach działały liczne organizacje podziemne, najsilniejszą z nich była Armia Krajowa.
Tak jak Okuniew Rembertów należał do III Rejonu Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej „Dęby”, który wchodził w skład VII Obwodu „Obroża”. Tutejsi partyzanci brali udział w wielu akcjach bojowych nie tylko na terenie Rembertowa i okolic, ale również w Warszawie. Bohaterstwo partyzantów i mieszkańców Rembertowa, jakim wykazali się podczas walk z okupantem, upamiętniają liczne pomniki i tablice. W Rembertowie Niemcy stworzyli aż siedem obozów pracy. Były w nich obozy jenieckie oraz obóz pracy dla ludności żydowskiej. Szczególnie długo funkcjonował obóz pracy na terenie byłej fabryki „Pocisk”, w którym po wyzwoleniu przez Armię Czerwoną utworzono obóz NKWD. W styczniu 1944 roku powstała konspiracyjna Miejska Rada Narodowa, a na jej czele stanął literat Juliusz Wirski. Miejska Rada Narodowa funkcjonowała do 1957 roku. Wówczas Rembertów został przyłączony do Warszawy i stał się częścią Pragi Południe.

Gmina Warszawa Rembertów

W 1994 roku utworzono samodzielną jednostkę samorządową – gminę Warszawa Rembertów.

Dzielnica Rembertów m. st. Warszawy

27 października 2002 roku na mocy Ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy stała się jedną z 18 dzielnic miasta stołecznego Warszawy.

 

Kalendarium wydarzeń

Miejsca Pamięci Narodowej

Szlak Bitew Warszawskich

Tablice informacyjne - Budżet partycypacyjny 2017

Załączniki: