null

Harmonogram spotkań Grup Osiedlowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Rembertów informuje o realizacji programu poprawy bezpieczeństwa na terenie Dzielnicy Rembertów pn. „Bezpieczne Osiedle”.

W ramach Programu odbywają się spotkania Grup Osiedlowych, w których uczestniczą przedstawiciele: Komisariatu Policji Warszawa Rembertów, VII Oddziału Straży Miejskiej m.st. Warszawy, mieszkańców oraz Delegatury BBiZK. Poruszane są na nich m.in. sprawy zgłaszane przez mieszkańców dotyczące kwestii bezpieczeństwa, wskazywanie miejsc szczególnie niebezpiecznych na terenie osiedli, przeprowadzania wizji lokalnych oraz podejmowanie innych działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ GRUP OSIEDLOWYCH
W DZIELNICY REMBERTÓW

 

MARZEC 2020

   

Jeżeli chcecie Państwo podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami, które będą miały wpływ na poprawę bezpieczeństwa - serdecznie zapraszamy.


Kontakt z Delegaturą BBiZK

rembertow.dbbizk@um.warszawa.pl
tel.   (22) 443 38 18, 22 443 38 19, fax (22) 443 37 74