null

Harmonogram 8. edycji budżetu obywatelskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 
Rusza 8. edycja budżetu obywatelskiego
 
Po raz kolejny warszawiacy zdecydują, na co przeznaczyć część środków z budżetu miasta i wybiorą projekty, które zrealizujemy w 2022 r. Przed nami pierwszy etap, w którym już od jutra, czyli od 1 grudnia, do 25 stycznia 2021 r. mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły.
 
– Budżet obywatelski jest dla nas bardzo ważny, ponieważ zależy nam, aby mieszkańcy współdecydowali o Warszawie, zgłaszali swoje pomysły i zagłosowali, na co przeznaczyć ponad 93,5 mln zł w 2022 r. Wierzymy, że zdecydują oni rozważnie – w poprzedniej edycji oddano ponad 100 tys. głosów, co pokazuje, że warszawiacy chcą współtworzyć Warszawę i wyznaczać kierunki jej rozwoju. To mieszkańcy najlepiej wiedzą, czego potrzebują, co należy zmienić lub poprawić w naszym mieście – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego. – Jak co roku, ogromnie liczymy na kreatywność mieszkańców, ich niesłabnące zaangażowanie i kolejne tysiące pomysłów. Hasło tegorocznej akcji to „Ty też możesz zmienić Warszawę”. Dzięki zaangażowaniu warszawiaków, w ciągu ostatnich kilku lat zrealizowaliśmy już ponad 3 tys. projektów.
 
Jak zgłosić projekt?
Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach, również i w tym roku będzie można zgłaszać projekty dzielnicowe, dotyczące najbliższej okolicy oraz projekty ogólnomiejskie, które swoim zasięgiem obejmują całą Warszawę lub kilka dzielnic. Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec - nie trzeba być zameldowanym w mieście ani pełnoletnim.
Projekt można zgłosić na dwa sposoby:
• przez Internet – na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl,
• w formie papierowej - wypełniony formularz należy złożyć osobiście lub przesłać na adres urzędu dzielnicy właściwego ze względu na lokalizację projektu, z dopiskiem „Budżet obywatelski”. Propozycję dotyczącą poziomu ogólnomiejskiego można przesłać także na adres Centrum Komunikacji Społecznej (00-412 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 2).
 
Wsparcie oferowane mieszkańcom na etapie zgłaszania projektów
Aby dokładnie wyjaśnić warszawiakom zasady i harmonogram nowej edycji, 1 grudnia odbędą się tzw. spotkania otwarcia - w tym roku wyjątkowo, ze względu na pandemię COVID-19, z mieszkańcami spotkamy się online:
- o godz. 17.00 rozpocznie się spotkanie dotyczące poziomu ogólnomiejskiego,
- o godz. 18.30 – dotyczące projektów dzielnicowych.
Pomoc w wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, dopracowaniu pomysłu czy oszacowaniu kosztów jego realizacji będzie można uzyskać podczas dyżurów konsultacyjnych pracowników urzędu. Kontakty do urzędników pełniących dyżury telefoniczne i mailowe będzie można znaleźć na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl.
 
Skąd bierze się kwota na budżet obywatelski?
Magdalena Roguska, wiceprzewodnicząca Rady Warszawy: – Zasady budżetu obywatelskiego w Warszawie określili stołeczni radni, jednak należy pamiętać, że część kwestii została narzucona w przepisach ustawowych. W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, do dyspozycji mieszkańców została przeznaczona kwota w wysokości 0,5% wydatków z ostatniego sprawozdania z wykonania budżetu. W tej edycji będzie to rekordowa kwota ponad 93,5 mln zł.
– Zgodnie z przepisami ustawowymi, kwotę dla tej edycji liczymy ze sprawozdania za 2019 r., a więc za rok, w którym wpływy, jak i wydatki były wyższe, niż obecnie – to oznacza, że pomimo trudnej sytuacji finansowej miasta przeznaczamy na realizację pomysłów mieszkańców o 10 mln zł więcej niż w dwóch poprzednich edycjach – wyjaśnia Karolina Zdrodowska.
Dla przypomnienia – z inicjatywy prezydenta Warszawy realizowaliśmy budżet obywatelski już pięć lat wcześniej przed wprowadzeniem obowiązku ustawowego. Od 2018 r. coroczne przeprowadzenie budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu jest obowiązkowe - reguluje to art. 5a ustawy o samorządzie gminnym.
Oznacza to, że Warszawa nie miała prawa ewentualnego zawieszenia przeprowadzenia budżetu obywatelskiego. Jesteśmy zobligowani ustawowo, żeby taki proces przeprowadzić.
 
Kolejne etapy budżetu obywatelskiego w Warszawie
Od jutra (tj. od 1 grudnia) do 25 stycznia 2021 r. mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły. Po zakończeniu etapu zgłaszania projektów każdy z nich zostanie przez nas zweryfikowany formalnie i merytorycznie - nastąpi to do 4 maja 2021 r. Przedstawiciele urzędu sprawdzą m.in. czy pomysł został zgłoszony w terminie, czy jest zgodny z obowiązującym prawem, możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku oraz czy jego koszt nie przekracza określonego limitu wartości jednego projektu.
Po etapie składania i rozpatrywania odwołań, projekty zweryfikowane pozytywnie zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców od 15 do 30 czerwca 2021 r. Ogłoszenie wyników planujemy 15 lipca 2021 r. W ten sposób warszawiacy wybiorą, co powstanie w  mieście w 2022 r.
 
Harmonogram 8. edycji budżetu obywatelskiego:
- zgłaszanie projektów: od 1 grudnia 2020 r. do 25 stycznia 2021 r.;
- ocena zgłoszonych projektów: od 26 stycznia do 4 maja 2021 r.;
- składanie odwołań: od 4 do 11 maja 2021 r.;
- rozpatrywanie odwołań: od 4 do 31 maja 2021 r.;
- głosowanie na projekty: od 15 do 30 czerwca 2021 r.;
- ogłoszenie wyników:15 lipca 2021 r.;
- realizacja projektów: 2022 r.
 
Koszt projektów z budżetu obywatelskiego
W poprzednich edycjach spotykaliśmy się z zarzutami, że projekty przeprowadzane w ramach budżetu obywatelskiego są bardzo drogie. Wyjaśniamy, że jako jednostka samorządu terytorialnego realizujemy swoje zadania - w tym również te z budżetu obywatelskiego - zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (m.in. prawem zamówień publicznych).
Dla przykładu, przedstawiciel urzędu nie może kupić w sklepie budowlanym najtańszej ławki, ponieważ elementy małej architektury umieszczane w przestrzeni publicznej muszą być odpowiedniej jakości, spełniać standardy określone w przepisach. Wiele inwestycji wymaga również atestów czy gwarancji, które wpływają na koszt projektu.
Natomiast wykonawcy są wybierani w przetargach - w ramach zapytania ofertowego lub konkursu dla organizacji pozarządowych. Koszty realizacji projektów często obejmują również opracowanie dokumentacji projektowej, dostawę, montaż czy koszty utrzymania obiektu, np. codziennego sprzątania i dezynfekcji toalety publicznej. Często pomimo, że tytuł projektu odnosi się do jednego działania, to w swoim opisie zawiera szereg komponentów, których skala powoduje, że jest on drogi.
Należy także pamiętać o tym, że zarówno ceny surowców, jak i prac budowlanych stale rosną, co również musi być brane pod uwagę przy szacowaniu kwoty, za jaką miasto będzie zobligowane zrealizować dany projekt.
W ostatnich tygodniach, w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowaliśmy m.in. pomysł ustawienia stołów  do gry w szachy w parku Skaryszewskim, plenerową ściankę  wspinaczkową we Włochach, rzeźby w konarach chorych drzew na Kępie Potockiej, a także nowy, naturalny plac zabaw w parku Praskim czy edukacyjny tor rowerowy dla dzieci na Woli.
 
Więcej informacji o spotkaniach otwarcia, a także szczegółach związanych z kolejną edycją budżetu obywatelskiego, można znaleźć na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl. oraz bo.um.warszawa.pl/site/faq.
 
Projekty zrealizowane i zgłoszone w budżecie partycypacyjnym są dostępne w aplikacji Warszawa 19115, dzięki której można również brać udział w głosowaniu na najlepszy pomysły mieszkańców: warszawa19115.pl/o-aplikacji-mobilnej