null

Grunty przeznaczone do sprzedaży

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), że przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego następujące grunty niezabudowane, stanowiące własność miasta stołecznego Warszawy:

- przy ul. Jerzego o powierzchni 1187 m2

- przy ul. Jerzego o powierzchni  1198 m2

- przy ul. Czwartaków o powierzchni 1387 m2

Wykazy zostały zamieszczone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń: www.eto.um.warszawa.pl.

Więcej informacji na stronach: www.bip.um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl/nieruchomosci