null

Gazeta Rembertowska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Biuletyn informacyjny Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy ukazuje się już od wielu lat - uprzednio jako Biuletyn Gminy Warszawa-Rembertów. Gazeta Rembertowska jest bezpłatnym biuletynem (o numerze ISSN 1234-8570). Wydawcą miesięcznika jest Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Biuletyn jest ważnym medium informowania mieszkańców Dzielnicy o poczynaniach, przedsięwzięciach i planach władz oraz prasowym forum wymiany informacji o codziennych i odświętnych wydarzeniach w życiu dzielnicy - szpalty Gazety Rembertowskiej otwarte są dla wszystkich aktywistów, pracowników rembertowskich instytucji oraz tych, którzy aktywnie angażują się w rozwój i sprawne funkcjonowanie Rembertowa.
Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do dokonywania skrótów, adiustacji oraz zmiany tytułów w nadesłanych materiałach.
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Gazeta nie zamieszcza płatnych ogłoszeń.

Redakcja znajduje się pod adresem:
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28, p. 613
04-401 Warszawa

Kontakt:
tel. (22) 44 33 865
e-mail: gazetarembertowska@um.warszawa.pl

Wydania Gazety Rembertowskiej  z poszczególnych lat do pobrania (pdf):
Zamieszczone publikacje w formie plików pdf nie są dostępne cyfrowo w całości.

20222021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013,
2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005