null

Gaude, Mater Polonia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W urzędzie dzielnicy Rembertów 15 czerwca 2016 r. Wacław Grzybowski, mieszkaniec naszej dzielnicy, otrzymał Krzyż z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości za wybitne zasługi poniesione w walce z bronią w ręku o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego w latach 1939-1956. Order wręczył, w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Artur Standowicz, II wicewojewoda mazowiecki. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych dzielnicy Rembertów na czele z burmistrzem Mieczysławem Golónką i przewodniczącym rady dzielnicy Stanisławem Kowalczukiem.

W ten tak radosny i jednocześnie wzruszający dzień dla Pana Wacława chciałoby się powiedzieć za XIII-wiecznym autorem: Gaude, Mater Polonia, ciesz się, Matko Polsko, ciesz się, Rembertowie, bo syna masz szlachetnego. Sław liczne, niezwykłe czyny godnego swego mieszkańca.

Wacław Grzybowski „Strzała” urodził się 4 czerwca 1922 r. w Dębinie. W 1941 r. wstąpił w szeregi Związku Walki Zbrojnej. Został przydzielony do 1. plutonu sierż. Tomasza Miazgi „Młota”, w składzie 3. kompanii por. Bolesława Kiełbasy “Gniewosza”, 8. Rejonu VII Obwodu „Obroża” Okręgu Warszawskiego ZWZ-AK. Był kolporterem prasy podziemnej, zajmował się gromadzeniem i konserwacją broni i amunicji.

W czasie Powstania Warszawskiego walczył z Niemcami w składzie „Grupy Kampinos”, początkowo jako strzelec 4. kompani kpt. „Karasia”, a następnie 1. kompanii por. Zygmunta Sokołowskiego, „Zetesa”. Uczestniczył między innymi w walkach o lotnisko bielańskie, Brzozówkę, Łany. Po okrążeniu i rozbiciu oddziału w dniu 29 września 1944 r. w bitwie pod Jaktorowem, uniknął niewoli i przedostał się wraz z częścią oddziału w okolice Opoczna, prowadząc walkę z okupantem do połowy października 1944 r.

Po zajęciu Mazowsza przez Armię Czerwoną i wojsko gen. Berlinga, w czasie powrotu w rodzinne strony został zatrzymany 6 marca 1945 r. przez sowietów w okolicach Płońska. Za działalność w Armii Krajowej został skazany na 10 lat pobytu w sowieckich łagrach. Wywieziony na Syberię pracował w kopalni złota i wolframu. Zwolniony z łagru 8 kwietnia 1953 r, na mocy amnestii, do listopada 1955 r. pracował jako piekarz w miejscowości Prysk Olczan. Do Polski powrócił jako repatriant w grudniu 1955 r.

(Biogram Pana Wacława Grzybowskiego otrzymany dzięki uprzejmości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie)

 

 W imieniu Prezydenta RP medal wręczył wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz.