null

Fundusze Europejskie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rembertów dumnie stawia czoła wyzwaniom globalizującego się świata, takim jak akcesja Polski do Unii Europejskiej. Stwarzamy przyjazny klimat dla zagranicznych inwestycji, dostosowujemy nowo realizowane inwestycje do unijnych norm. Z pochwałą unijnych ekspertów spotkały się prowadzone w naszej dzielnicy działania w zakresie ochrony środowiska, oszczędnego gospodarowania energią oraz wprowadzane w życie koncepcje kanalizacyjne.

Prowadzimy tu również działalność edukacyjną mającą na celu poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej. W Szkole Podstawowej i Gimnazjum należących do Zespołu Szkół nr 1  działają Kluby Europejskie promujące wiedzę o kulturze i gospodarce krajów Unii i prowadzące wymianę zagraniczną. Poszerzanie wiadomości o Unii Europejskiej odbywa się również poprzez organizację konferencji, m.in. na tematy dotyczące wykorzystania unijnych środków pomocowych przez samorządy i przedsiębiorców.

W ramach środków unijnych na lata 2004 – 2006 Rembertów pozyskał dofinansowanie na przeprowadzenie projektu pt. „Kształcenie przez całe życie – kurs komputerowy dla dorosłych” realizowanego w okresie od 25 września 2006 do 30 czerwca 2007 roku. Przedsięwzięcie współfinansował Europejski Fundusz Społeczny w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Inicjatywa była skierowana do pracujących osób dorosłych (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników sektora finansów publicznych) zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych poza godzinami pracy w zakresie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Ostatecznie kurs komputerowy z zakresu wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) ukończyły 124 osoby, natomiast aż 116 uczestników otrzymało Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

W związku z możliwością dofinansowania przez UE projektów, których odbiorcami mogą być m. in. seniorzy oraz młodzież, nasi urzędnicy w najbliższym czasie będą zabiegali w partnerstwie  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rembertowie o wsparcie dla projektów tworzonych z myślą o tych grupach.

 

 

PROJEKT ZREALIZOWANY

"Kształcenie przez całe życie - kurs komputerowy dla dorosłych"

W okresie od listopada 2006 r. do czerwca 2007 r., Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wdrażał projekt pt. "Kształcenie przez całe życie - kurs komputerowy dla dorosłych". Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy współudziale środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, lata 2004-2006, Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1.

Celem zasadniczym projektu było zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców Warszawy i ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy.

Inicjatywa został skierowana do pracujących osób dorosłych (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników sektora finansów publicznych), zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowania kwalifikacji zawodowych poza godzinami pracy, w zakresie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Założono, iż będzie to szkolenie komputerowe (moduł praktyczny) dla 120 osób, mieszkańców różnych dzielnic m.st. Warszawy oraz okolicznych miejscowości, takich jak: Ząbki, Zielonka, Halinów, Mińsk Mazowiecki, Sulejówek i in.

Zainteresowanie proponowanym kursem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Chęć uczestnictwa w szkoleniu zgłosiło ponad 200 osób, dlatego też warunkiem zakwalifikowania się było pomyślne przejście przez profesjonalne testy psychologiczne określające poziom zaangażowania i determinacji potencjalnego kursanta.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zawierała 130 nazwisk, w tym 10 osób znalazło się na liście rezerwowej. Ośmiomiesięczny kurs komputerowy składał się z 24 trzygodzinnych spotkań prowadzonych w grupach dziesięcioosobowych i obejmował następujące zagadnienia:

 • obsługę oprzyrządowania komputerowego;
 • obsługę systemu operacyjnego Windows;
 • obsługę edytora tekstu Word;
 • obsługę arkusza kalkulacyjnego Excel;
 • obsługę grafiki: menadżerskiej i prezentacyjnej PowerPoint;
 • obsługę baz danych w programie Access;
 • obsługę poczty elektronicznej;
 • podstawy poruszania się po Internecie.

  Z przyjemnością informujemy, iż ostatecznie kurs komputerowy z zakresu wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) ukończyły 124 osoby, natomiast aż 116 uczestników otrzymało Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

  "Kształcenie przez całe życie - kurs komputerowy dla dorosłych" Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 2004-2006
  (www.zporr.gov.pl)

  Przy realizacji działania Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy współpracował z Niepublicznym Ośrodkiem Wspierania Edukacji "ECHO"
  (www.noweecho.pl).  MODERNIZACJA FUNKCJONOWANIA BIURA RADY M. ST. WARSZAWY I SEKRETARIATÓW RAD DZIELNIC M. ST. WARSZAWY

  Projekt jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

  Informacje dotyczące projektu:
  Wartość całkowita projektu: 1.422.830 EUR
  Wkład m.st. Warszawy: 862.989 EUR
  Wartość dofinansowania: 559.841 EUR (85% kosztów kwalifikowalnych}
  Źródło dofinansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  Program Operacyjny: Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  Priorytet: 2.4 Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych
  Okres realizacji: październik 2008 - grudzień 2010 (27 m-cy)
  Jednostka realizująca projekt: Biuro Rady m.st. Warszawy

  Opis projektu:
  Projekt dotyczy modernizacji administracji samorządowej oraz poprawy wydajności i wdrażania najlepszych praktyk poprzez wykorzystanie najnowszego oprogramowania i technologii informatycznych, co jest zgodne z zapisami Programu Operacyjnego. Biuro Rady m.st. Warszawy w odpowiedzi na konkurs przedłożyło dokumentację aplikacyjną dotyczącą możliwości pozyskania dofinansowania na realizację ww. projektu.
  Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Grant Offer Letter z dnia 10 października 2008 r., i jest współfinansowany jest w 85% w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Więcej informacji na stronie:
  http://www.um.warszawa.pl/europa/index.php?id=752  EUROPEJSKIE WYKŁADY OTWARTE
 • 2010 rok

 • listopad
  Harmonogram