null

Czasy niepodległości

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Po odzyskaniu niepodległości na terenie koszar opuszczonych przez armię carską umieszczono jednostki Wojska Polskiego. W roku 1920 podczas wojny polsko-bolszewickiej w Rembertowie znajdował się sztab dywizji piechoty dowodzonej przez generała Władysława Junga, która to dywizja broniła pierwszej linii obrony Warszawy. W latach dwudziestych na istotny rozwój Rembertowa wpłynęła budowa wytwórni amunicji numer 2 "Pocisk" oraz powstanie Doświadczalnego Centrum Wyszkolenia - ośrodka szkolenia oficerów i Centrum Wyszkolenia Piechoty. W roku 1924 nastąpiły zmiany administracyjne, Rembertów został wydzielony z gminy Okuniew i połączony z gminą Wawer, liczył już 1500 mieszkańców. Przeprowadzenie reformy walutowej i utworzenie w 1927 r. Banku Gospodarstwa Krajowego ułatwiły rozwój budownictwa. W Rembertowie zaczęto budowę kościoła, osiedla mieszkaniowego i siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej. Modernizacja Warszawskiego Węzła Kolejowego, którego elektryfikację ukończono w 1933 r. spowodowała dalszy napływ ludności. Wszystkie pociągi z Wilna i Białegostoku przejeżdżały przez Rembertów, wzrosła liczba przejazdów pasażerskich, co ułatwiło komunikację z Warszawą.