null

2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zmieniaj Rembertów – zmieniaj Warszawę!
1 grudnia 2021 r. ruszyła kolejna, 9. edycja budżetu obywatelskiego m.st. Warszawy. Mieszkanki i mieszkańcy stolicy będą mogli współdecydować o tym jak zmieni się ich dzielnica czy cała Warszawa.

Projekty budżetu obywatelskiego na rok 2023 – ocenione!

Właśnie zakończył się kolejny etap IX. edycji budżetu obywatelskiego, tj. czas oceny. Składał się z części formalnej i merytorycznej, a zakończył 4 maja br. ogłoszeniem wyników w systemie informatycznym, na stronie urzędu miasta i mediach społecznościowych.

W Rembertowie analizie merytorycznej poddano w sumie 41 projektów. Mimo, że złożono do naszego urzędu 49 pomysłów, to 5 z nich zostało zgodnie z kompetencjami, przekazanych do rozpatrzenia przez jednostki miejskie, czyli ZTM i ZDM, kolejne 3 zostały wycofane przez autorów. Jak co roku autorzy złożyli projekty typowo inwestycyjne, ale i z zakresu wydarzeń kulturalnych czy rekreacyjnych.

Weryfikacja merytoryczna przebiegała sprawnie i rzeczowo, m. in. dzięki kontaktowaniu się urzędników z projektodawcami. Wszelkie uzgodnienia najczęściej dotyczyły lokalizacji projektów, ograniczenia lub zmiany jego zakresu, a także oszacowania finansowego. Ważnym kryterium oceny była także realizacja pomysłów w ciągu jednego roku budżetowego.

Dla 36 projektów weryfikacja urzędników zakończyła się pomyślnie. Pozostałe, ocenione negatywnie mogą jeszcze zmienić swój status, jeżeli projektodawca złoży odwołanie do urzędu, od tej oceny, a projekt po ponownej weryfikacji zostanie zakwalifikowany jako możliwy do ewentualnej realizacji. Projektodawca może złożyć odwołanie poprzez system elektroniczny i w formie papierowej.

Obecny wykaz pomysłów z oceną pozytywną, jest dostępny na stronie internetowej www.bo.um.warszawa.pl, w zakładce dzielnicy Rembertów.

Jednak ostateczną listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców Warszawy, poznamy 31 maja 2022 r., gdyż wtedy zakończy się rozpatrywanie odwołań.

Niedługo potem, przez dwa tygodnie między 15 a 30 czerwca będziemy mogli oddawać swoje głosy na interesujące nas projekty, tak w naszej dzielnicy, jak i w całym mieście.

Serdecznie Państwa zapraszam, by śledzić budżet obywatelski na ww. stronie internetowej oraz na naszym dzielnicowym Facebooku oraz na oddanie głosów na rembertowskie projekty. Warto się zaangażować, by zmieniać dzielnicę i swoje najbliższe otoczenie.

Agnieszka Kamińska
koordynator budżetu obywatelskiego
dla dzielnicy Rembertów
e-mail: agkaminska@um.warszawa.pl
tel.: 22 4433845
 

Plakat niebieskie tło, brązowa makieta miasta, rozpisany harmonogram 9. edycji budżetu obywatelskiego w 2023 roku, logo budżetu obywatelskiego.

Załączniki: