null

Budżet Obywatelski 2022 - trwa ocena projektów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekty zgłoszone, czas na ich weryfikację. Dziękujemy mieszkańcom Rembertowa za aktywność i pomysłowość i wszystkie projekty zgłoszone w Budżecie Obywatelskim 2022. Możecie je przejrzeć na stronie: www.bo.um.warszawa.pl.
Teraz czas na ich weryfikację, kóra potrwa do 4 maja 2021 r. Tego dnia w systemie ESOG pojawi się także informacja o wyniku oceny projektów.

Harmonogram wygląda następująco:
- odwołania od niedopuszczenia projektów do głosowania – od 4 do 31 maja 2021 r.,
w tym:
    składanie odwołań – od 4 do 11 maja 2021 r.
    rozpatrywanie odwołań – od 4 do 31 maja 2021 r.
    zamieszczenie w ESOG informacji o wyniku rozpatrzenia odwołania i przekazanie jej
    projektodawcy – 31 maja 2021 r.

- głosowanie mieszkańców na projekty oraz ustalenie wyników głosowania –
od 15 czerwca do 12 lipca 2021 r., w tym:

    głosowanie mieszkańców m.st. Warszawy na projekty – od 15 do 30 czerwca 2021 r.
    ustalenie wyników głosowania – od 1 do 12 lipca 2021 r.

- podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania – 15 lipca 2021 r.

  Terminy pozostałych czynności w ramach budżetu obywatelskiego:

    Publikowanie w ESOG informacji o potencjalnych skutkach realizacji projektu
    dla przestrzeni publicznej oraz społeczności lokalnej – do 31 maja 2021 r.

    Wycofanie projektu przez projektodawcę – do 1 czerwca 2021 r.

    Zgłoszenie przez mieszkańca mającego trudności z poruszaniem potrzeby głosowania poprzez przekazanie karty do głosowania przedstawicielowi Urzędu m.st. Warszawy –
    od 1 do 18 czerwca 2021 r.