null

Budżet Obywatelski 2022 - jak poprzeć projekt elektgronicznie?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
2d89089cbf253911b003c2103befdf4385098bd4.jpg

W związku z pandemią koronawirusa przygotowano rozwiązanie, które pomoże zarówno zgłaszającym, jak i popierającym projekty. Projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego można popierać przez internet za pomocą podpisu elektronicznego. Aby poprzeć projekt w ten sposób, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego. Przeczytaj instrukcję krok po kroku, aby dowiedzieć się jak możesz to zrobić.
Chcę poprzeć projekt za pomocą profilu zaufanego

    Pobierz Kartę poparcia. Możesz ją pobrać ze strony: https://twojbudzet.um.warszawa.pl/formularze-dokumenty-materialy-do-pobrania

    Uzupełnij na Karcie poparcia dane: imię i nazwisko, adres, tytuł projektu, poziom i nazwę dzielnicy, o ile jest to projekt dzielnicowy i zapisz dokument na dysku komputera.

    Wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany i zaloguj się. Jeśli nie masz profilu zaufanego, możesz założyć na stronie: https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage.

    Naciśnij niebieski przycisk Podpisz lub sprawdź dokument. Następnie naciśnij niebieski przycisk Wybierz dokument z dysku wybierając uzupełniony o swoje dane dokument.

    Podpisz się i pobierz podpisany dokument w formacie .xml.

    Prześlij mailem podpisaną Kartę poparcia do autora projektu, który popierasz.

    Jeżeli projekt został już zgłoszony, odszukaj go na stronie bo.um.warszawa.pl, w zakładce Przeglądaj projekty, kliknij w jego tytuł i skorzystaj z przycisku "Wyślij wiadomość do autora". Do przesłanej wiadomości możesz dołączyć swoją kartę poparcia.

Elektroniczna wersja podpisanej Karty poparcia jest oryginałem. Nie musisz jej drukować i przekazywać papierowej wersji autorowi.

Autor projektu powinien uzupełnić Listę poparcia o Twoje dane (imię i nazwisko oraz adres) z Karty poparcia.Następnie, Autor projektu dołączy podpisany dokument (Kartę poparcia) do Listy poparcia swojego projektu.

Otrzymałem kartę poparcia i chcę ją dołączyć do listy osób popierających mój projekt

    Zapisz otrzymaną Kartę poparcia i otwórz ją w programie obsługującym pliki .xml

    Uzupełnij listę poparcia Twojego projektu o dane osoby, która przesłała Ci kartę poparcia. Wpisz imię, nazwisko, adres zamieszkania, a pole podpis pozostaw puste.

    Do zgłaszanego projektu dołącz wszystkie pliki: uzupełnioną listę poparcia oraz wszystkie karty poparcia, które otrzymałaś(-eś) od osób, które wymieniłaś(-eś) na liście poparcia.

Elektroniczna wersja podpisanej Karty poparcia jest oryginałem. Nie musisz prosić osoby, która Ci ją przesłała, żeby wydrukowała i przekazały Ci dokument w wersji papierowej


Ważne informacje

    Podpis elektroniczny jest tak samo traktowany jak podpis odręczny, dlatego w tej kwestii nie są potrzebne dodatkowe regulacje. Popierający może podpisać się na liście poparcia przy użyciu podpisu elektronicznego.
    W przypadku podpisania karty profilem zaufanym, nie ma konieczności zachowania oryginału karty poparcia, ponieważ wystarczy wersja elektroniczna. Wersja elektroniczna jest oryginałem i nie trzeba jej drukować.
    Autor projektu nadal musi zebrać i dołączyć listę poparcia. Na liście muszą być dane 20 mieszkańców dzielnicy przy projekcie dzielnicowym i 40 mieszkańców Warszawy przy projekcie ogólnomiejskim.
 

Załączniki: