null

Rok 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2022

Od 15 do 30 czerwca będzie trwało głosowanie na projekty zgłoszone w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Warszawie. W Rembertowie to aż 66 projektów! Można zagłosować na dwa sposoby:
przez internet - na stronie https://bo.um.warszawa.pl/
papierowo – przychodząc do wybranego urzędu dzielnicy i wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania. Uwaga! Głosować papierowo możesz tylko osobiście, okazując przed przekazaniem karty dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Karty do głosowania będą dostępne w dniu rozpoczęcie głosowania.
Kolejność pomysłów mieszkańców na kartach do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2022 została wylosowana. W załączniku prezentujemy listę z numerami projektów.

Lista projektów (*pdf)


Budżet Obywatelski 2022 - jak poprzeć projekt elektronicznie?

W związku z pandemią koronawirusa przygotowano rozwiązanie, które pomoże zarówno zgłaszającym, jak i popierającym projekty. Projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego można popierać przez internet za pomocą podpisu elektronicznego. Aby poprzeć projekt w ten sposób, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego. Przeczytaj instrukcję krok po kroku, aby dowiedzieć się jak możesz to zrobić.
Chcę poprzeć projekt za pomocą profilu zaufanego

Pobierz Kartę poparcia. Możesz ją pobrać ze strony: https://twojbudzet.um.warszawa.pl/formularze-dokumenty-materialy-do-pobrania

Uzupełnij na Karcie poparcia dane: imię i nazwisko, adres, tytuł projektu, poziom i nazwę dzielnicy, o ile jest to projekt dzielnicowy i zapisz dokument na dysku komputera.

Wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany i zaloguj się. Jeśli nie masz profilu zaufanego, możesz założyć na stronie: https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage.

Naciśnij niebieski przycisk Podpisz lub Sprawdź dokument. Następnie naciśnij niebieski przycisk WYBIERZ DOKUMENT Z DYSKU wybierając uzupełniony o swoje dane dokument.

Podpisz się i pobierz podpisany dokument w formacie .xml.

Prześlij mailem podpisaną Kartę poparcia do autora projektu, który popierasz.

Jeżeli projekt został już zgłoszony, odszukaj go na stronie bo.um.warszawa.pl, w zakładce PRZEGLĄDAJ PROJEKTY, kliknij w jego tytuł i skorzystaj z przycisku "Wyślij wiadomość do autora". Do przesłanej wiadomości możesz dołączyć swoją kartę poparcia.

Elektroniczna wersja podpisanej Karty poparcia jest oryginałem. Nie musisz jej drukować i przekazywać papierowej wersji autorowi.

Autor projektu powinien uzupełnić Listę poparcia o Twoje dane (imię i nazwisko oraz adres) z Karty poparcia.Następnie, Autor projektu dołączy podpisany dokument (Kartę poparcia) do Listy poparcia swojego projektu.

OTRZYMAŁEM KARTĘ POPARCIA I CHCĘ JĄ DOŁĄCZYĆ DO LISTY OSÓB POPIERAJĄCYCH MÓJ PROJEKT

Zapisz otrzymaną Kartę poparcia i otwórz ją w programie obsługującym pliki .xml

Uzupełnij listę poparcia Twojego projektu o dane osoby, która przesłała Ci kartę poparcia. Wpisz imię, nazwisko, adres zamieszkania, a pole podpis pozostaw puste.

Do zgłaszanego projektu dołącz wszystkie pliki: uzupełnioną listę poparcia oraz wszystkie karty poparcia, które otrzymałaś(-eś) od osób, które wymieniłaś(-eś) na liście poparcia.

Elektroniczna wersja podpisanej Karty poparcia jest oryginałem. Nie musisz prosić osoby, która Ci ją przesłała, żeby wydrukowała i przekazały Ci dokument w wersji papierowej


Ważne informacje

Podpis elektroniczny jest tak samo traktowany jak podpis odręczny, dlatego w tej kwestii nie są potrzebne dodatkowe regulacje. Popierający może podpisać się na liście poparcia przy użyciu podpisu elektronicznego.
W przypadku podpisania karty profilem zaufanym, nie ma konieczności zachowania oryginału karty poparcia, ponieważ wystarczy wersja elektroniczna. Wersja elektroniczna jest oryginałem i nie trzeba jej drukować.
Autor projektu nadal musi zebrać i dołączyć listę poparcia. Na liście muszą być dane 20 mieszkańców dzielnicy przy projekcie dzielnicowym i 40 mieszkańców Warszawy przy projekcie ogólnomiejskim.Dyżury konsultacyjne

Do 25 stycznia 2021 można zgłaszać swoje propozycje do 8. edycji budżetu obywatelskiego w Warszawie. Przez cały etap składania projektów trwają dyżury telefoniczne i mejlowe urzędników, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące min. zasad budżetu obywatelskiego, zadań własnych dzielnicy, jednostek lub biur, wstępnych kosztów poszczególnych działań, pomogą także w wypełnieniu formularza. Pełna lista kontaktowa znajduje się na stronie:

www.twojbudzet.um.warszawa.pl

Poniżej podajmy kontakt do dyżurujących urzędników w Rembertowie:

Koordynator ds. budżetu obywateslkiego w Rembertowie
Agnieszka Kamińska
tel. 22 44 33 845
agkaminska@um.warszawa.pl 

Wydział Oświaty i Wychowania:
konsultacje ws. projektów oświatowych
grudzień: poniedziałki 10.00 - 11.00  oraz 16.00 -17.00
styczeń: pon. i pt. 10.00 -11.00    oraz  16.00 -17.00 tel.
Sylwia Firląg-Dutkiewicz e-mail: sfirlag@um.warszawa.pl tel. 22 44 33 811

Wydział Kultury i Promocji
konsultacje ws. projektów kulturalnych
grudzień: środy 13.00 - 14.00  oraz 16.00 -17.00
styczeń: środy   12.00 -13.00    oraz  16.00 -17.00
Elwira Wiechecka: e.wiechecka@um.warszawa.pl tel. 22 44 33 913

Wydział Infrastruktury
konsultacje ws. projektów zagospodarowania pasa drogowego
grudzień: poniedziałki 8.30-9.30 oraz 16.00 -17.00 
styczeń: pon.-wt. 8.30-9.30 i 16.00 -17.00 
Jacek Bodziony: j.bodziony@um.warszawa.pl tel. 22 44 33 907

Wydział Ochrony Środowiska
konsultacje ws. projektów zieleni i ochrony środowiska
grudzień: wtorki 13.00-14.00  oraz 16.00-17.00
styczeń: wt.- czw. 13.00 -14.00 3 oraz 16.00-17.00
Barbara Stańczak:  bstanczak@um.warszawa.pl tel. 22 44 33 814
Renata Domańska: r.domanska@um.warszawa.pl  tel. 22 44 33 909

Wydział Działalności Gospodarczej i Sportu
konsultacje ws. projektów sportowo-rekreacyjnych
grudzień: poniedziałki 8.30-9.30 oraz 16.00 -17.00
styczeń: pon. i wt. 8.30-9.30  oraz  16.00 -17.00      
Bożena Mazurkiewicz: b.mazurkiewicz@um.warszawa.pl   tel. 22 44 33 868

Harmonogram budżetu obywatelskiego na 2022 r.:

Zgłaszanie projektów: od 1 grudnia 2020 r. do 25 stycznia 2021 r.
Ocena zgłoszonych projektów: od 26 stycznia do 4 maja 2021 r.
Składanie odwołań od oceny negatywnej: od 4 do 11 maja 2021 r.
Rozpatrywanie odwołań: od 4 do 31 maja 2021 r.
Głosowanie na projekty: od 15 do 30 czerwca 2021 r.
Ogłoszenie wyników: 15 lipca 2021 r.Tydzień z budżetem obywatelskim

W tym roku zamiast stacjonarnego maratonu pisania projektów organizujemy tydzień z budżetem obywatelskim, który odbędzie się online. W dniach 18 - 22 stycznia 2021 odbędzie się cykl tematycznych dyżurów konsultacyjnych z wykorzystaniem platformy Zoom. Umożliwi to Państwu skorzystanie z kompleksowego wsparcia przy złożeniu projektów do budżetu obywatelskiego, szczególnie tych z poziomu ogólnomiejskiego. Możliwa będzie konsultacja swojego pomysłu z urzędnikami, pomoc przy wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, sformułowaniu założeń czy oszacowaniu kosztów realizacji pomysłów.

Spotkania będą się odbywać w godz. 18:00-20:00:

18 stycznia - Warsztat o zasadach budżetu obywatelskiego

19 stycznia - Konsultacje: Biuro Polityki Mobilności i Transportu, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Dróg Miejskich

20 stycznia - Konsultacje: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Biuro Polityki Zdrowotnej, Biuro Sportu, Aktywna Warszawa, Biura Edukacji, Biuro Kultury

21 stycznia - Konsultacje: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Biuro Ochrony Środowiska, Biuro Gospodarki Odpadami, Lasy Miejskie - Warszawa, Zarząd Zieleni

22 stycznia - Warsztat sieciujący dla autorów projektów + quiz.

W trakcie spotkań konsultacyjnych osoby dyżurujące zostaną podzielone na pokoje, do których Państwo jako mieszkańcy będziecie mogli dołączać samodzielnie lub poprzez dodanie przez moderatora spotkania. Będzie też osobny pokój przeznaczony do pytań związanych z procedurą budżetu obywatelskiego. Do tego będzie dostępna osoba odpowiadająca na pytania dot. budżetu, wspierać technicznie w obsłudze Zooma bezpośrednio w pokojach, w których udzielane będą porady.

Link do spotkań będzie przesyłany mieszkańcom, którzy zgłoszą się do Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy mailowo na adres bo@um.warszawa.pl.

Więcej informacji znajduje się na tronie: https://twojbudzet.um.warszawa.pl/BO2022-Tydzien-z-budzetem-obywatelskim.

Załączniki: