null

Bezpłatne szkolenie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stowarzyszenie BORIS zaprasza przedstawicieli warszawskich organizacji pozarządowych oraz urzędników współpracujących z organizacjami na bezpłatne szkolenie dotyczące nowych wzorów ofert realizacji zadania publicznego.
Szkolenie odbędzie się 3 października 2019, w godz. 9.00 -16.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów (s. 214 – I piętro) al. gen. Chruściela 28.
Cele edukacyjne i korzyści: Poznanie nowego wzoru oferty oraz sprawozdania w części merytorycznej i finansowej. Rozwój umiejętności formułowania rezultatów oraz określania wskaźników zadania publicznego. Przećwiczenie nowego sposobu wypełniania oferty w tym planowania rezultatów. 
 
Metody pracy: szkolenie prowadzone metodami warsztatowymi z bezpośrednim udziałem uczestników. Prowadząca: Katarzyna Leśko, trenerka, doradczyni. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową, przygotowywaniu, koordynowaniu i rozliczaniu projektów społecznych z różnych źródeł w tym ze środków publicznych.
 
Adresaci: urzędnicy m.st Warszawy współpracujący z organizacjami pozarządowymi oraz organizacje pozarządowe. Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych  Termin: 3 października 2019 , godz. 9.00 – 16.00 Miejsce: Urząd Dzielnicy Rembertów
 
Jak się zapisać?
Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz rejestracyjny do dnia 29 września. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą mailową dnia 30 września 2019. Prosimy przeglądać SPAM
Osoba do kontaktu: Ewelina Markowska, ewelina@boris.org.pl, 22-890-94-49 wew. 11

Załączniki: