null

Bezpłatne badania mammograficzne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, przystąpił do Programu Profilaktyki Raka Piersi. Od 1.X.2022 r. do 30.VI.2023 r. zapraszamy wszystkie kobiety w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 22,9% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe Polek. Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.
Mammografia jest badaniem umożliwiającym wykrycie zmian nowotworowych w największym stopniu.  
Czynnikami ryzyka, które mogą warunkować chorobę są m.in.:

  • rak piersi wśród członków rodziny, matka, babka, siostra,
  • wczesna pierwsza miesiączka, przed 12 rokiem życia,
  • późna menopauza, po 55 roku życia,
  • urodzenie dziecka po 35 roku życia,
  • bezdzietność.

Doświadczenie wielu krajów wskazuje, że wczesne rozpoczęcie populacyjnej diagnostyki i leczenia raka piersi może obniżyć umieralność o 20-30%.
Programem objęte są kobiety ubezpieczone, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie uczestniczyły w programie. 
Programem nie  są objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe piersi.
Do udziału w programie nie potrzebne jest skierowanie. 
Szczegółowe informacje i zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:30,
pod nr telefonu: (22) 47 35 365 lub (22) 47 35 165
lub osobiście w rejestracji Pracowni Radiologii (III piętro).

Plakat informacyjny Programu Profilaktyki Raka Piersi w Szpitalu w Międzylesiu. Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne.
Program Profilaktyki Raka Piersi