null

Bezpieczeństwo publiczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego spoczywa na władzy samorządowej oraz Policji. Ponadto doświadczenia wskazują, że dla zapewnienia bezpieczeństwa konieczna jest współpraca służb miejskich z mieszkańcami. Widoczna obecność służb porządkowych w Warszawie, ich szybkie reagowanie i skuteczność działania ma wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego. Natomiast działania prewencyjne i edukacja obywatelska przyczyniają się do powstania trwałych mechanizmów poprawy bezpieczeństwa mieszkańców stolicy.


Delegatura Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa

Komisariat Policji Warszawa Rembertów

VII Oddział Terenowy Straży Miejskiej

Państwowa Straż Pożarna m. st. Warszawy


Poradniki:

Zasady postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej

Poradnik dla pedagogów dotyczący współpracy Policji z placówkami oświatowymi

Bezpieczna ewakuacja. Unikaj ognia jak ognia!

Jak postępować w przypadku zagrożenia terrorystycznego