null

Bezpieczeństwo publiczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego spoczywa na władzy samorządowej oraz Policji. Ponadto doświadczenia wskazują, że dla zapewnienia bezpieczeństwa konieczna jest współpraca służb miejskich z mieszkańcami. Widoczna obecność służb porządkowych w Warszawie, ich szybkie reagowanie i skuteczność działania ma wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego. Natomiast działania prewencyjne i edukacja obywatelska przyczyniają się do powstania trwałych mechanizmów poprawy bezpieczeństwa mieszkańców stolicy.


Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Komisariat Policji Warszawa Rembertów

VII Oddział Terenowy Straży Miejskiej

Państwowa Straż Pożarna m. st. Warszawy


Poradniki:

Zasady postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej

Poradnik dla pedagogów dotyczący współpracy Policji z placówkami oświatowymi

Bezpieczna ewakuacja. Unikaj ognia jak ognia!

Jak postępować w przypadku zagrożenia terrorystycznego