null

Bezpieczeństwo na drodze

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Apelujemy do kierowców o rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Pamiętajmy, że prędkość i brawura mogą być tragiczne w skutkach.Sprzyjające warunki atmosferyczne wzbudzają u wielu kierowców chęć mocniejszego przyciskania „gazu” i bardziej brawurowej jazdy. Takie nieodpowiedzialne zachowanie bardzo często kończy się tragicznie.Nigdy nie wsiadajmy za kierownicę pod wpływem alkoholu. Ryzykujemy nie tylko swoje życie, ale też życie innych użytkowników dróg i naszych bliskich, którzy jadą z nami samochodem.Pośpiech i stres nie zwalniają nas z obowiązku dbania o bezpieczeństwo na drodze. Pamiętajmy, że motocykle i skutery mogą być wszędzie, dlatego też patrzmy w lusterka boczne, zwłaszcza podczas wykonywania manewrów na drodze. Zwracajmy szczególną uwagę na pieszych, którzy niekiedy wkraczają na jezdnię w miejscach do tego niedozwolonych.Przestrzegajmy zasady, że pieszy, który rozpoczął przechodzenie przez drogę w specjalnie oznaczonym miejscu, ma pierwszeństwo przed uczestnikami ruchu poruszającymi się po tej drodze.Pamiętajmy, że wraz z początkiem roku szkolnego wzrasta natężenie ruchu drogowego, przede wszystkim w pobliżu szkół oraz na drogach do nich prowadzących. Apelujemy również do pieszych i rowerzystów. Jako użytkownicy jezdni i chodników są oni zobowiązani do przestrzegania prawa. Nierozsądnym zachowaniem mogą przyczynić się do powstania wypadków i kolizji. Łamaniem przepisów, zwłaszcza  przekraczaniem jezdni w miejscach niedozwolonych mogą spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia własnego oraz innych użytkowników ruchu. Każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego, zmienia się tylko rola, w której występujemy, raz jako kierujący, innym razem jako piesi. Od nas samych zależy bezpieczeństwo na drodze.  Nie ważne czy jedziemy pojazdem, czy idziemy pieszo, w każdej sytuacji musimy być odpowiedzialni za to co robimy i jak to robimy. Pamiętajmy, aby nasz udział w ruchu drogowym odbywał się bezpiecznie z poszanowaniem zasad i przepisów oraz innych uczestników ruchu.

 

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informuje, że na prośbę mieszkańców i po analizie zdarzeń drogowych prowadzone są w Zarządzie Dróg Miejskich starania w celu oznakowania ulicy Chełmżyńskiej na odcinku od ul. Rafii do ul. Traczy znakiem drogowym D-51 („automatyczna kontrola prędkości”), co umożliwi właściwym służbom wykonywanie pomiarów kontroli prędkości oraz korzystnie wpłynie na jej zmniejszenie, a tym samym poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu. Niestety nie udało się uzyskać zgody ZDM na wyznaczenie i oznakowanie przejścia dla pieszych w pobliżu ul. Podhalańskiej oraz na budowę sygnalizacji świetlnej przy ul. Niepołomickiej.

W ostatnim czasie zostało przywrócone (odnowione) oznakowanie poziome na ul. Strażackiej/róg al. Chruściela (z uwagi na zasłonięty przez pień drzewa oraz w trosce o bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu, znak D-6 zostanie powtórzony po lewej stronie ulicy Strażackiej) oraz na ul. Strażackiej vi-sa-vi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

 

 

 Wymieniona została również nawierzchnia chodnika w miejscu przejścia dla pieszych na pasie zielonym rozdzielającym pasy ruchu al. gen A. Chruściela przy skrzyżowaniu z ulicą Cyrulików.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jednocześnie informujemy, że jak co roku wraz z początkiem września ruszyła ogólnopolska akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. Z policyjnych statystyk wynika, że te pierwsze dni września mogą być dla najmłodszych szczególnie niebezpieczne, stąd policyjne patrole w rejonach szkół i przedszkoli. Funkcjonariusze wspierani przez strażników miejskich czuwać będą nad bezpieczeństwem rozpoczynających naukę dzieci oraz z całą stanowczością karać kierowców, którzy nie bacząc na bezpieczeństwo maluchów i ich opiekunów, łamią w tych miejscach przepisy ruchu drogowego.

 

 

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego