null

Bezpieczeństwo

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Według danych służb zajmujących się bezpieczeństwem (Policja, Straż Miejska, Delegatura BBiZK), Dzielnica Rembertów należy do najbardziej bezpiecznych w Warszawie. Jest to o tyle budujące, że dzielnice sąsiadujące z nami, a więc Praga Południe, Wawer i Wesoła wcale nie należą do bezpiecznych. Warto przypomnieć, że bezpieczeństwo to nie tylko przeciwdziałanie rozbojom, napadom oraz kradzieżom ale również inwestycje w infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo jak np. oświetlenie ulic, remonty i naprawy chodników, jezdni i ciągów pieszych. Bardzo istotna jest również profilaktyka zapobiegania przestępstwom. Bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie zagrożeniom na terenie Dzielnicy Rembertów realizowane jest przy pomocy instytucji, wśród których bez wątpienia należy wymienić Komisariat Policji Warszawa Rembertów przy ul. Plutonowych 6, wchodzący w skład Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, II Referatu ds. Komunalnych w Wawrze przy ul. Korkowej 119/123 VII Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 13 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej mającej swoją siedzibę przy ul. Strażackiej 141 oraz Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Rembertów Urzędu m.st. Warszawy.

 

 

AKTUALNOŚCI i OSTRZEŻENIA
 

Oszuści nadal aktywni - 08.02.2017 r.
Zwracamy sie z apelem do wszystkich mieszkańców Rembertowa o przekazywanie wśród swoich rodzin, znajomych, przyjaciół informacji o oszustach wyłudzajacych pieniądze od osób starszych metodami; na wnuczka, policjanta, pracownika OPS, akwizytora. Skala podejmowanych prób i udanych oszustw nadal robi wrażenie. Pomimo prowadzonych kampanii informacyjnych w środkach masowego przekazu, spotkach reklamowych w komunikacji zbiorowej, akcji ulotkowej i spotkań z seniorami, nadal ofiarami padają osoby starsze. Dlatego tak istotne jest przekazywania tej informacji również w swoim gronie, by niezbędna wiedza mogła dotrzeć do rodziców, dziadków i innych seniorów w rodzinie.

Informujemy, że tylko w miesiącu styczniu br. w Warszawie do Centrum Powiadamiania Ratunkowego (nr alarmowy 112) wpłynęło w tej sprawie 160 zgłoszeń, a przestepcom udało się oszukać osoby na łączną kwotę 516 tyś. zł + biżuteria. Tylko w dniu dzisiejszym (tj. 08.02.2017 r.) było 9 zgłoszeń na kwotę 5 tyś. zł.