null

Będzie nowy teren rekreacyjny na Wygodzie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 10.01.2018 r. została podpisana umowa z firmą Stan Bud sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego pn. Park Wygoda ul. Wał Kościuszkowski. Budowa siłowni na powietrzu, skate – parku oraz nasadzenia drzew i krzewów. Jest to realizacja projektu wybranego przez Mieszkańców Rembertowa w ramach Budżetu partycypacyjnego Dzielnicy Rembertów (Budżet partycypacyjny w Warszawie). Całkowity koszt inwestycji określono na 276 358 zł brutto z terminem realizacji do dnia 18 maja 2018 r.

W zakresie do wykonania:

1. Roboty ziemne związane z korytowaniem pod nawierzchnię z kostki betonowej ciągu pieszego oraz wykonanie nawierzchni
2. Nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonanie trawników
3. Wykonanie ogrodzenia terenu
4. Budowa siłowni plenerowej
5. Wykonanie skate-parku z dużą rampą
6. Zakup i montaż ławek parkowych i koszy na śmieci.


(WIR)