null

Badanie ankietowe na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych konsorcjum firm przeprowadza badanie ewaluacyjne dotyczące oceny wpływu projektów UE zrealizowanych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym. Badanie jest anonimowe, a jego wyniki prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Celem badania jest zebranie danych, dotyczących wpływu projektów transportowych zlokalizowanych na terenie WOF, a które były zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
Szczególny nacisk położono na sytuację społeczno-gospodarczą, mobilność mieszkańców, udział transportu zbiorowego w udziale modalnym (modal-split), zmniejszenie zatłoczenia na drogach oraz wpływ na środowisko.

Jednym w etapów badania są wywiady ankietowe z pełnoletnimi mieszkańcami i użytkownikami transportu w obszarze WOF. Podajemy link do ogólnodostępnej ankiety i zachęcamy mieszkańców Rembertowa do udziału w badaniu:

https://eu-consult.info.pl

Badanie jest anonimowe, a jego wyniki prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.