null

Rada Osiedla Kawęczyn - Wygoda

Drukuj otwiera się w nowej karcie
22.08.2023 10:42 - 31.08.2023 10:42
Dom Kultury Wygoda, ul. Koniecpolska 14, 04-267, Warszawa

Posiedzenie Rady Osiedla Kawęczyn – Wygoda w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023 r. o godzinie 18.00 w Domu Kultury “Wygoda” przy ul. Koniecpolskiej 14.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Uchwała w sprawie interpelacji dotycząca renowacji kapliczek i krzyży o znaczeniu religijnym na terenie Osiedla Kawęczyn – Wygoda.
  5. Uchwała w sprawie zmiany układu komunikacji miejskiej na terenie Osiedla Kawęczyn – Wygoda.
  6. Wolne wnioski i sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.