null

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Centrum Rembertowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przed urzędem stanęła makieta planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Rembertowa. Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z projektem i zgłaszanie uwag. To ważny moment aby zadecydować o kształcie planu i określić, jak będzie wyglądała ta część Rembertowa. Już teraz zapraszamy na dyskusję online o projekcie, która odbędzie się 20 kwietnia o godz. 17.

Więcej informacji o tym planie:

Obszar objęty planem obejmuje powierzchnię ok. 132 ha i jest ograniczony:

 • ul. Roty - od północnego-zachodu,
 • ulicami Kadrową, Republikańską, Gawędziarzy, Bellony, pasem działek przylegających od wschodu do ul. Jaworzniaków, Dowódców – od wschodu,
 • terenami wojskowymi, terenami leśnymi, ul. Zesłańców Polskich – od południowego-zachodu.

Jest to centrum Rembertowa. Na obszarze planu znajduja się usługi, obszary mieszkaniowo-usługowe, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa mieszkaniowajednorodzinna.

Na przeważającej części obszarusporządzanego planu obowiązują:

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru nr 1 - Al. gen. Antoniego Chruściela „Montera”,
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru nr 2 „Kordiana”,
 •  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Strycharskiej,
 • częściowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Rembertowa.

 Główne cele i założenia planu miejscowego:

 • wykształcenie funkcjonalnego i przestrzennego centrum dzielnicy Rembertów,
 • uporządkowanie zabudowy, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego,
 • poprawa komunikacji poprzez m.in. ustalenie lokalizacji tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ulicę Marsa z al. gen A. Chruściela „Montera”,
 • wskazanie miejsca  na budowę zintegrowanego przystanku kolejowo-autobusowego oraz parkingu typu „Parkuj i Jedź”,
 • ograniczenie możliwości realizacji zabudowy wielorodzinnej w terenach o przewadze zabudowy jednorodzinnej,
 • zabezpieczenie wartościowych terenów zieleni przed zabudową,
 • umożliwienie lokalizacji: centrów lokalnych, nowych usług kultury, sportu i rekreacji.

Jak można wziąć udział w konsultacjach:

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany –  to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania on-line.

1.Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (to treść uchwały rady miasta) oraz rysunku planu (to ilustracja do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego można zapoznać się:

na stronie internetowej BIP

na stronie Biura Architektury

w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79, pon.-pt., w godz. 8:00 – 16:00

na wystawie przed Urzędem Dzielnicy Rembertów

2. Porozmawiajmy:

 • na dyżurze telefonicznym  projektanta planu w  środy 14, 21 i 28 kwietnia w godz. 10:00 – 13 oraz w piątki 16, 23, 30 kwietnia w godz. 13:00 - 16:00,  pod numerem 22 325 81 08:
 • na dyskusji on-line we wtorek 20 kwietnia o godz. 17:00
 • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
 • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z wizją i fonią. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.


Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 19 maja 2021.

Informacje o planie oraz o spotkaniu online znajdują się na stronie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego pod tym linkiem:

http://architektura.um.warszawa.pl/content/jaki-plan-zagospodarowania-przestrzennego-dla-centrum-rembertowa-wy%C5%82o%C5%BCenie-planu-miejscowego