null

Wyniki wyborów do Rady Osiedla "Kawęczyn-Wygoda" w kadencji 2024-2028

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Protokół z głosowania w wyborach do Rady Osiedla „Kawęczyn - Wygoda” przeprowadzonych w dniu 10 marca 2024 r. na podstawie Uchwały Nr 191/LXVI/2024 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Kawęczyn - Wygoda”

1. Liczba osób uczestniczących w Zebraniu Wyborczym 82, co stanowi 3,3 % mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2. W Zebraniu Wyborczym uczestniczyło, co najmniej 1,5% mieszkańców uprawnionych do głosowania.
3. Liczba wydanych kart do głosowania - 80.
4. Liczba oddanych kart do głosowania - 80.
5. Liczba ważnych kart do głosowania - 80.
6. Liczba uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów:

Nazwisko i imię (wg kolejności alfabetycznej), liczba uzyskanych głosów

 1. Barwiejuk Jerzy, 33
 2. Bogusławski Krzysztof, 28
 3. Domańska Sylwia, 48
 4. Karpicz Aneta, 32
 5. Kazimierz – Drażba Małgorzata, 17
 6. Kruszewski Marcin, 32
 7. Łagoda Magdalena, 36
 8. Mardyłło Maciej, 17
 9. Orliński Krzysztof, 23
 10. Paderewska Małgorzata, 36
 11. Pytkowska Dominika, 54
 12. Ruszczyk Mateusz, 51
 13. Skalik Tadeusz, 25
 14. Szczepański Dariusz, 36
 15. Szymkowska Urszula, 52

7. Wyniki losowania, jeśli przeprowadzono. Wylosowano: nie dotyczy
8. Lista kandydatów wybranych do Rady Osiedla (malejąco wg liczby uzyskanych głosów):

Nazwisko i imię kandydata,  liczba głosów:

 1. Pytkowska Dominika, 54
 2. Szymkowska Urszula, 52
 3. Ruszczyk Mateusz, 51
 4. Domańska Sylwia,  48
 5. Łagoda Magdalena,  36
 6. Paderewska Małgorzata,  36
 7. Szczepański Dariusz,  36
 8. Barwiejuk Jerzy, 33
 9. Kruszewski Marcin,  32
 10. Karpicz Aneta, 32
 11. Bogusławski Krzysztof, 28

9. Za wybranych uznano 11 kandydatów bez przeprowadzania głosowania. NIE
10. Komisja Wyborcza stwierdza, że wybory do Rady Osiedla są ważne. 

Podpisy członków Komisji Wyborczej i pieczęć urzędowa.

Przewodniczący Komisji /-/ Michał Paderewski
Wiceprzewodniczący Komisji /-/ Henryk Niemyjski
Sekretarz /-/ Henryk Wróbel
Członek Komisji /-/ Kacper Dąbrowski

Wydarzenie zapewnia następujące udogodnienia