null

Wyniki wyborów do Rady Osiedla "Pocisk" w kadencji 2024-2028

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Protokół z głosowania w wyborach do Rady Osiedla „Pocisk" przeprowadzonych 23 lutego 2024 r. na podstawie Uchwały Nr 189/LXVI/2024 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z 5 stycznia 2024 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Pocisk"

Liczba osób uczestniczących w Zebraniu Wyborczym 23, co stanowi 2,1 % mieszkańców uprawnionych do głosowania.

1. W Zebraniu Wyborczym uczestniczyło co najmniej 1,5% mieszkańców uprawnionych do głosowania.
2. Liczba wydanych kart do głosowania - nie dotyczy
3. Liczba oddanych kart do głosowania - nie dotyczy
4. Liczba ważnych kart do głosowania - nie dotyczy
5. Liczba uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów:

Nazwisko i imię (wg kolejności alfabetycznej)

 1. Chmielewska Marta
 2. Cymbalista Elżbieta
 3. Hoppe Robert
 4. Kraszewski Marian
 5. Kubicki Jerzy
 6. Kumięga Bożena
 7. Ładniak Marcin
 8. Mingielewicz Urszula
 9. Pazik Wiesław
 10. Skrzyniarz Piotr
 11. Żółw Magdalena

6. Wyniki losowania, jeśli przeprowadzono. Wylosowano: nie dotyczy
7. Lista kandydatów wybranych do Rady Osiedla (malejąco wg liczby uzyskanych głosów):
Nazwisko i imię kandydata:

 1. Chmielewska Marta
 2. Cymbalista Elżbieta
 3. Hoppe Robert
 4. Kraszewski Marian
 5. Kubicki Jerzy
 6. Kumięga Bożena
 7. Ładniak Marcin
 8. Mingielewicz Urszula
 9. Pazik Wiesław
 10. Skrzyniarz Piotr
 11. Żółw Magdalena

8. Za wybranych uznano 11 kandydatów bez przeprowadzania głosowania.
9. Komisja Wyborcza stwierdza, że wybory do Rady Osiedla są ważne.

Podpisy członków Komisji Wyborczej i pieczęć urzędowa.

/-/ Kasprzycki Włodzimierz - przewodniczący Komisji Wyborczej
/-/ Kowalski Andrzej - wiceprzewodniczący Komisji Wyborczej
/-/ Rulska - Bożek Bogumiła - sekretarz Komisji Wyborczej

Wydarzenie zapewnia następujące udogodnienia