null

Wybory do Rady Osiedla "Stary Rembertów - Kolonia"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
06.03.2024 18:00 - 06.03.2024 20:00
Urząd Dzielnicy Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela "Montera" 28, 04-401, Warszawa

Rada i Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zapraszają mieszkańców na zebranie wyborcze Rady Osiedla „Stary Rembertów – Kolonia” 6 marca 2024 r. (środa) godz. 18.00 w sali koloumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów przy al. Gen. A. Chruściela „Montera” 28.  

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
/-/ Józef Melak  

Burmistrz
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
/-/ Maciej Iwanicki

Granice Osiedla „Stary Rembertów - Kolonia” wyznaczają:

  • wschodnia granica działek przylegająca do al. gen. A. Chruściela „Montera” od torów kolejowych do ul. Republikańskiej,
  • ul. Republikańska od al. gen. A. Chruściela „Montera” do ul. Haubicy,
  • od wschodniego krańca ul. Haubicy na wschód do ul. Plutonowych,
  • północna i wschodnia granica działek z zabudową jednorodzinną po wschodniej stronie ul. Plutonowych od północnego krańca ul. Plutonowych do ul. gen. Ziemskiego „Wachnowskiego”,
  • ul. gen. K. Ziemskiego „Wachnowskiego” od ul. Plutonowych do wschodniego krańca ul. gen. K. Ziemskiego „Wachnowskiego”,
  • od wschodniego krańca ul. gen. K. Ziemskiego „Wachnowskiego” na północny-wschód od zachodniego krańca ul. Lirycznej,
  • ul. Liryczna od zachodniego krańca ul. Lirycznej na wschód do wschodniej granicy Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z Miastem Zielonka,
  • wschodnia granica Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z Miastem Zielonka na południe do torów kolejowych,
  • tory kolejowe od wschodniej granicy Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do al. gen. A. Chruściela „Montera”.

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) członków Rady Osiedla ma każda osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze Osiedla.

Uchwała nr 190/LXVI/2024 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z 8 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Stary Rembertów - Kolonia" w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Wydarzenie zapewnia następujące udogodnienia