null

Wybory do Rady Osiedla "POCISK"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
23.02.2024 18:00 - 23.02.2024 21:00
Dom Kultury "Rembertów", ul. Komandosów 8, 04-485

Rada i Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zapraszają mieszkańców na zebranie wyborcze Rady Osiedla „Pocisk” 23 lutego 2024 r. (piątek) godz. 18.00 w Domu Kultury „Rembertów” przy al. Komandosów 8. W trakcie zebrania Rada Osiedla przedstawi sprawozdanie z działalności Rady Osiedla „POCISK” oraz omówi ważne dla Osiedla sprawy.

Granice Osiedla „Pocisk” wyznaczają:

  • ul. Rekrucka i ul. Żołnierska od południowej granicy Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do torów kolejowych,
  • tory kolejowe od ul. Żołnierskiej do ul. Pociskowej,
  • ul. Pociskowa od torów kolejowych do ul. Ilskiego,
  • ul. Ilskiego od ul. Pociskowej do ul. Grawerskiej,
  • ul. Grawerska od ul. Ilskiego do ul. Płatnerskiej,
  • ul. Płatnerska od ul. Grawerskiej do końca kompleksu jednostek wojskowych przy ul. Płatnerskiej,
  • ogrodzenie kompleksu jednostek wojskowych od ul. Płatnerskiej do południowej granicy Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z Dzielnicą Wawer m.st. Warszawy,
  • południowa granica Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy do ul. Rekruckiej.

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) członków Rady Osiedla ma każda osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze Osiedla.

Uchwała nr 189/LXVI/2024 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z 5 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Pocisk” w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Wydarzenie zapewnia następujące udogodnienia