null

Apel do mieszkańców w sprawie osób bezdomnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Osoby bezdomne - Zima

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Rembertów zwraca się z apelem do mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, starsze, samotne, niezaradne życiowo, którym w szczególny sposób zagrażają skutki zimy  i odczuwalnego w ostatnich dniach obniżenia się temperatury. Ważne są wszystkie sygnały od mieszkańców dotyczące przebywania osób bezdomnych w tzw. miejscach niemieszkalnych np. na działkach, w piwnicach, śmietnikach, opuszczonych budynkach. O szczególną wrażliwość prosimy również właścicieli prywatnych ogrodzonych posesji, do których służby miejskie mają utrudniony dostęp. Posiadając taką wiedzę służby będą mogły skutecznie interweniować, nierzadko ratując życie.

 

W przypadku zaobserwowania zagrożenia prosimy o kontakt z bezpłatnym, całodobowym numerem alarmowym 986 lub 112.

Kontakt z Delegaturą BBiZK:

tel. 22 443 38 18, 22 443 38 19

 

Załączniki: