null

10 RUNbertów bieg Rembertowa - utrudnienia w ruchu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

16 października odbędzie się jubileuszowy 10. Bieg Rembertowa RUNbertów. Start o godzinie 12:15 z terenu Akademii Sztuki Wojennej. Biegi dzieci (MiniRunbertów) startują o godzinie 10:20.

Dla biegaczy na dystansie 5 km start i meta będą miały miejsce na placu apelowym Akademii Sztuki Wojennej,  al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103. Biuro zawodów znajduje się w budynku Klubu Akademii Sztuki Wojennej (Aleja Generała Antoniego Chruściela „Montera” 103. (Budynek 56). Start biegu głównego 12:15. 

Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, w żadnym miejscu nie wiedzie chodnikami. Przebieg trasy: al. gen. Chruściela „Montera”, skręt w prawo w ul. Bombardierów i następnie w prawo w ul. Zawodową, skręt w lewo w ul. Kadrową i w prawo w ul. Magenta, a następnie w prawo w ul. Listonoszy, w lewo w ul. Kamaszniczą i następnie skręt w lewo w ul. Jerzego, skręt w ul. Pacholęcą do ul. Kadrowej i dalej w kierunku Akademii Sztuki Wojennej do al. gen. Chruściela i do mety.

Utrudnienia w ruchu:

Plac Apelowy Akademii Sztuki Wojennej - wyłączony z użycia (zakaz parkowania) 15 i 16 października 2022 r.

W dzień biegu tj.16 października 2022 r. nastąpi czasowe zamknięcie ulic: (w nawiasie podajemy czas zamknięcia/otwarcia ulic):

  • al. gen. Chruściela „Montera” - między bramą a placem apelowy Akademii Sztuki Wojennej (11:30/14:00)
  • al. gen. Chruściela „Montera”, (12:00/12:45)
  • ul. Bombardierów (12:05/12:55)
  • ul. Zawodowa (12:05/12:55)
  • ul. Kadrowa (12:05/13:55)
  • ul. Magenta (12:05/13:15)
  • ul. Listonoszy (12:10/13:25)
  • ul. Kamasznicza (12:10/13:25)
  • ul. Jerzego (12:10/13:25)
  • ul. Pacholęca (12:10/13:25)

Zapisy trwają! Organizatorem wydarzenia jest Urząd Dzielnicy Rembertów i AZS Warszawa. Projekt współfinansowany jest ze środków m.st. Warszawa. Partnerem wydarzenia jest Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.
Strona biegu: https://runbertow.azs.waw.pl/

 

Trasa 10. Biegu Rembertowa RUNbertów. Pokazana mapa z kierunkami biegu oraz utrudnieniami w ruchu. Opisy zamknięcia i otwarcia ulic w Rembertowie 16 października 2022 r.
10 Bieg Rembertowa RUNbertów