null

1. miejsce Warszawy w rankingu miast bezpiecznych i otwartych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podczas odbywającej się dzisiaj konferencji „Europolis. Miasto bezpieczne i otwarte” ogłoszono raport o bezpieczeństwie i otwartości polskich miast. W rankingu 66 miast Warszawa zajęła pierwsze miejsce.

Miasta były analizowane pod kątem bezpieczeństwa publicznego, otwartości na innych (w tym przyjmowania pracowników z innych krajów), poczucia bezpieczeństwa indywidualnego, komunikacyjnego i społeczno-ekonomicznego.

Raport przygotowały Fundacja im. Roberta Schumana i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Polityka Insight. Partnerami raportu są Orange Polska i Grupa Veolia Polska. Raport do pobrania tutaj.

Oprócz prezentacji raportu, podczas konferencji rozmawiano na  różne tematy związane z bezpieczeństwem. Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski przedstawił bezpieczeństwo w Warszawie na tle polskich i wybranych miast europejskich. Przedstawiciele Ministerstw cyfryzacji i Rozwoju mówili o jednolitym rynku cyfrowym oraz cyberbezpieczeństwie i ochronie danych osobowych, a także o rewitalizacji jako proces przywracania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miast .

W kolejnej części głos zabierali między innymi prezydenci Słupska, Gdyni, Lublina, Zamościa oraz Zastępca Burmistrza Linz (Austria) i Zastępca Burmistrza Emmen (Holandia). Warszawę reprezentowała Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor, która przedstawiła działania podejmowane przez stołeczny samorząd na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Zapis konferencji można obejrzeć poniżej: