null

"Uchwała antysmogowa"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przypomina, że zgodnie z podjętą przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 162/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwale antysmogowej”) od 1 lipca 2018 r. na Mazowszu obowiązuje bezwzględny zakaz spalania w kotłach, piecach i kominkach:

1) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

3) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,

4) paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Wymienione paliwa powodują wysoką emisję do powietrza substancji mających negatywny wpływ na zdrowie ludzi, a także na stan środowiska naturalnego.

Planując zakupy  przed nowym sezonem grzewczym pamiętajmy o powyższym!