null

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy w 2018 roku
- Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady m. st. Warszawy z dn. 15.12.2017 r.
- Załącznik do Uchwały Nr LIX/1565/2017Harmonogram Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy w 2019 roku w Dzielncy Rembertów m. st. Warszawy

- Uchwała Nr 6/22/2019 Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z dnia 23 stycznia 2019 roku
- Załącznik do Uchwały Nr 6/22/2019Harmonogram Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st Warszawy w 2018 roku w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy

- Uchwała Nr 162/648/2018 Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy z dnia 30 stycznia 2018 roku
- Załącznik do Uchwały Nr 162/648/2018