null

"Lepiej dmuchać na zimne" - próbna ewakuacja w Przedszkolu nr 158 w Rembertowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych w dniu 9 października 2018 roku o godz. 10:00 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji przedszkolaków i pracowników z budynku Przedszkola nr 158 znajdującego się przy ul. Dwóch Mieczy 30/36 w Warszawie.

Za przebieg ćwiczeń odpowiedzialna osobiście była dyrektor przedszkola, jako koordynator ewakuacji. Natomiast w roli obserwatorów znajdowali się pracownicy delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wraz z Policją oraz Państwową Strażą Pożarną z JRG 13 w Rembertowie.

Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności i wyrobienie właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki. Dzieci oraz personel dzięki ćwiczeniom mieli okazję zapoznać się z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku – z zachowaniem wszystkich procedur.

Wszystkie osoby przebywające w placówce bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi. Na kilka minut całe przedszkole pozostawiono puste, udając się na miejsce zbiórki tj. boisko przedszkole, gdzie oczekiwano aż do chwili zakończenia ćwiczeń. Całkowity czas opuszczenia budynku zajął niecałe 4 minuty. W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci z 7 grup przedszkolnych oraz cały personel placówki, a sama ewakuacja przebiegała bardzo sprawnie i bez zakłóceń.